Podcasty

Naše bohoslužby jsou zpětně k dispozici jako zvukový záznam v podcastových aplikacích. Najdete nás například na Google podcastech, Apple podcastech nebo na Spotify pod názvem CB Trojka v Ostravě:

 

Podcasty, které jsou uveřejněny přímo na této webové stránce, jsme vydali v době Covidu, kdy jsme se nemohli scházet na bohoslužbách.

Posloucháte Trojkařský podcast o tématech Covidu a víře, jak se s nimi poprat (že se s nimi dá poprat).

Víra versus virus (3)

Kdo má pravdu?

 

Jakub Mrázek, vikář CB Trojky a mikrobiolog

Když se na začátku roku 2020 objevily první zprávy o novém viru v Číně, rozum mi říkal, že je třeba se připravit. Už od února jsme měli v laboratoři k dispozici potřebnou metodiku pro průkaz wuchanského viru, ale cosi silnějšího – snad moje hluboká potřeba nevidět věci tak černě – mne ponechávala v rozpoložení, že je to „jen pro jistotu“, a že to tak horké nebude.

Když se v průběhu jara začal virus šířit po stovkách případů denně napříč Českou republikou, čelili jsme již v laboratoři dosud nevídanému náporu. Bylo jasné, že je nutné intenzivně hledat cesty (v té době už absolutně nedostupné) pro mnohonásobné navýšení testovací kapacity, ale cosi silnějšího – snad hluboká potřeba nevidět věci tak černě – mne ponechávaly v rozpoložení, že to bude je „na chvíli“ a za dva tři měsíce se vlna převalí, přijde léto a bude líp.

Veřejným prostorem už tehdy létalo bezpočet názorů, vysvětlení a předpovědí, od alarmujících až po bagatelizující. Jak se s tím poprat? Najednou bylo tak těžké se v tom všem vyznat, a to i když jste „odborník“, protože pandemie je tak komplexní problém, že žádný odborník nedokáže zcela pojmout všechny její aspekty.

Mnohokrát jsem se během pandemie mýlil, nejčastěji proto, že jsem měl v hlavě již předem daný ideál, jak se věci mají odvíjet a můj mozek tímto ideálem filtroval nejen názory druhých, ale nezřídka kdy i přicházející fakta. Teprve na podzim jsem si uvědomil, že bohužel nakonec téměř ve všem bylo hůře, než jsem předpokládal … Jako člověk vzdělaný v přírodních vědách musíte nakonec kapitulovat před fakty, zvláště když roste jejich množství a jsou tak nepříjemně blízko. Protože, jen tehdy, když pracujete s pravdivými informacemi, máte opravdu volné ruce, a můžete na ně reagovat efektivně.

Ježíš Kristus řekl: „POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS OSVOBODÍ.

Možná v tom tkví důvod, proč nesvobodný čínský režim informace na jaře zadržoval. Nedostatečné a mylné informace Vám svazují ruce, jsou překážkou ke skutečně svobodnému rozhodování, ponechají Vás v rukou těch, kdo vědí více.

Kdybych měl na začátku pandemie všechny informace, které mám dnes, ušetřil bych si spoustu stresu, trápení, slepých cest, zbytečně vynaložených sil i peněz …. Ale tak už to chodí, naše poznání je jen částečné. Až za pár let budeme zpětně hodnotit toto covidové období, nad mnohými postoji se v lepším případě pousmějeme a v horším zapláčeme.

Ježíš ale nezůstal jen u konstatování, že pravda osvobozuje, ale zcela nepokrytě a jasně řekl: „JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT“. Netajil se tím, že On je Pravda, a že není nad to, než znát Jej, jako Pravdu, která jediná vede k Bohu, věčnému životu a pravé svobodě. Na dnešní dobu je to velmi troufalé a nekorektní tvrzení. Nicméně nesejde na tom, zda tento výrok projde filtrem Tvým představ o tom, kde najít pravdu, ale na tom, zda se v Něm Pravda skutečně nachází. Odložíme-li své filtry, lze i tuto Pravdu prozkoumat a vyzkoušet.

Nikdy si totiž nebudeme moci být zcela jisti, že informace, které k tomu či onomu problému máme, jsou pravdivé, a že máme všechny informace, které potřebujeme k tomu, abychom se mohli a dokázali v životě správně rozhodovat. Pokud se ale spolehneš na Pravdu v osobě Ježíše Krista, otevře se ti cesta i život. Kristus se Ti stane navigátorem pro pohyb v neznámém terénu. Asi nedostaneš odpovědi na všechny otázky o původu nového koronaviru, jeho skutečné závažnosti ve srovnání s chřipkou, problematice mutací, bezpečnosti vakcín, zda uzavírat či rozvolňovat, do kterých Vánoc virus zmizí, jak řešit ekomomický propad, ale v Ježíšově příkladu získáš dostatek podnětů, jak se mají tyto problémy řešit, a také dostatek síly, moudrosti a inspirace jak ty sám můžeš proplout všemi bouřemi bez ztráty toho nejcennějšího – vlastní duše.

Ježíš nám dal řadu praktických příkladů, jak reagovat na chudobu svou i druhých, jak zvládat ztráty, zklamání, bolest i stres. Ježíš uměl žít na vrcholu slávy i v pohrdání, být vnitřně svoboden i v režimu politického útlaku. Ukázal nám, jaký mít vztah k penězům, moci, vlivu, pokušení a hlavně k lidem kolem nás. Jeho příklad lásky a soucitu s druhými je základním navigačním principem pro život. Inspiruje nás, abychom ve složité době nehledali jen vlastní prospěch, ale stejně jako sebe sama, milovali také lidi kolem nás, dokonce i ty, kteří bydlí za hranicemi našeho vlastního dvorečku.
Další příklady a zkušenosti, jak Vám Ježíšův příklad pomáhá s navigací vlastního života, můžete napsat do komentářů pod příspěvkem.

---

Všechny Trojkařské podcasty najdete na www.cbtrojka.cz nebo podcastových aplikacích.

Série Víra versus virus:

TOP