Jsem tu poprvé

Kdo jsme?

Jsme společenstvím lidí, které spojuje křesťanská víra a láska k Ostravě. Jsme zároveň církví i komunitou, společně na cestě, na kterou Bůh pozývá každého člověka. Věříme, že Kristovo evangelium je pro člověka pořád tou nejlepší zprávou, kterou může slyšet a toužíme vidět, jak Jeho láska den za dnem proměňuje nejen naše vlastní životy, ale i životy dalších lidí v našem městě.

CB Trojka je stanicí mateřského sboru Církve bratrské v Ostravě. Považujeme se za součást všeobecné křesťanské církve, kterou tvoří následovníci Krista po celém světě, a se kterou nás spojuje společné Apoštolské vyznání víry.

Více o nás.

Pro koho jsme?

Jednoduše pro každého. Chceme být církví pro obyčejné lidi všech generací, jako jsme my sami. Naše osobní životní příběhy jsou velmi různorodé a máme radost z toho, že naše společenství je díky tomu barevné a otevřené opravdu pro každého, ať už přichází ze zájmu o křesťanství, ze zvědavosti, nebo jde prostě „jen tak náhodou kolem“. Hledáte-li duchovní domov, nebo se chcete jen stavit na návštěvu, budete u nás vždy vítáni.

Co děláme?

Kromě nedělních bohoslužeb, které jsou v Trojce neformální a probíhají v přívětivé atmosféře kavárny multižánrového centra Cooltour, pořádáme také pravidelná setkání našich komunitních skupin. V nich se scházíme k osobnějšímu a hlubšímu sdílení našich životních zkušeností ve světle Bible a učíme se být si navzájem rodinou, podporovat se a pomáhat si. Blízké vztahy navzájem i s našimi přáteli budujeme přirozeně i díky celé řadě našich dalších aktivit od volejbalu, přes výlety nebo třeba víkendové pobyty mimo město.

Jak už bylo řečeno, všechny tyto aktivity jsou zcela otevřené pro všechny, kdo by se rádi připojili.

Více o našich aktivitách.

Co mě čeká když přijdu?

Především setkání s lidmi v pohodové atmosféře. Není třeba se obávat toho, že nezapadnete, protože naše setkání jsou živá, přirozená, neformální a přátelská. Záleží ale na každém příchozím, jestli chce být spíše jen pozorovatelem z bezpečné vzdálenosti, nezávislým účastníkem, nebo se s námi plně vnoří do děje. Míru svého zapojení si každý určujeme sami a dáváme si v tom vzájemně svobodu.

TOP