Kdo jsme

Jsme společenstvím obyčejných lidí, které spojuje křesťanská víra a láska k Ostravě. Jsme zároveň církví i komunitou, společně na cestě, na kterou Bůh pozývá každého člověka. Věříme, že Kristovo evangelium je pro člověka pořád tou nejlepší zprávou, kterou může slyšet a toužíme vidět, jak Jeho láska den za dnem proměňuje nejen naše vlastní životy, ale i životy dalších lidí v našem městě.

CB (Církev bratrská) Trojka je od roku 2019 samostatným sborem a tedy členem rodiny Církve bratrské, která je v ČR státem uznanou církví. Považujeme se za součást církve obecné, kterou tvoří následovníci Krista po celém světě, a se kterou nás spojuje společné Apoštolské vyznání víry.

Proč název Trojka?

Trojka je možná trochu neobvyklé jméno pro křesťanskou církev, ale je několik důvodů, proč nám tento původně pracovní název nakonec přirostl k srdci.

  1. Jsme v pořadí třetím společenstvím Církve bratrské v Ostravě.
  2. Ostrava, naše domovské město, je třetím nejvetším městem České republiky.
  3. Trojka je nejen v křesťanské symbolice chápána jako symbol jednoty, úplnosti a společenství: „Lépe je dvěma než jednomu a trojitý provázek se teprv nepřetrhne.“ (Kazatel 4:9a12) V křesťanství pak trojka vyjadřuje základní křesťanské ctnosti (víru, naději a lásku), a především trojjediného Boha-Otce, Syna a Ducha Svatého, ve kterého všichni křesťané shodně věří.
  4. Naše Trojka stojí na třech základních kamenech. Říkáme jim 3K:
    • KRISTUS – Kristus je středobodem naší víry. On řekl “Já jsem ta cesta, pravda i život”. Naše víra není a nemá být nábožensvím, ale živým vztahem s Ním a každodenní snahou o Jeho následování ve všech oblastech našeho života.
    • KOMUNITA – Žádný člověk není ostrov a na cestě, kterou jsme se vydali, nejdeme sami. Věříme, že teprve prostřednictvím vztahů lze prožít plnost a rozmanitost lidského života a hloubku Boží lásky. Učíme se být sami sebou, ale zároveň nežít jen sami sobě. Chceme být oporou a inspirací jeden druhému nejen uvnitř své komunity, ale i lidem kolem nás, ve všech radostech i trápeních, která život přináší.
    • KAŽDÝ – Každý člověk má pro Boha nekonečnou hodnotu. Kristus to dával najevo každým svým slovem i skutkem. Zároveň každý člověk chybuje a potřebuje prožít odpuštění a milost. Proto i my v Trojce chceme budovat společenství, kde jsou dveře vždy otevřené každému bez rozdílu. Protože každý je našim bližním, ať už přichází odkudkoli.
TOP